SKU: 284333206

S’SHRT(L)TSHRTW/SLED,BLK/YL,YT

343.00kr